Wyszukiwarka obiektów
rodzaj obiektu
miejscowość

Obiekty konferencyjno - biznesowe

Obiekty konferencyjno - biznesowe
2014-01-27
Rozwój przemysłu, postępująca urbanizacja, zmiany środowiska naturalnego i społecznego sprawia, że ludzie coraz częściej migrują i przebywają poza miejscem stałego zamieszkania. Zmiana otoczenia zarówno w celach turystycznych jak i związana z pracą zawodową, a także poprawa sytuacji społeczno - ekonomicznej w społeczeństwa sprzyja rozwojowi infrastruktury turystycznej i biznesowej.

Turystyka w sensie migracji przyjmującej kształt czasowej zmiany pobytu ludności. Najważniejszym czynnikiem w turystyce jest cel obsługi ruchu turystycznego. W przypadku konferencji biznesowych, wydarzeń integracyjnych cel ma charakter stricte ekonomiczny. W wielu przypadkach warunkiem koniecznym do realizacji tego typu wydarzeń jest istnienie odpowiedniej infrastruktury turystycznej, w szczególności zaś bazy noclegowej i gastronomicznej. Dla biznesu kluczowa jest baza noclegowa i gastronomiczna, która składa się między innymi hotele, obiekty konferencyjne.

Istnieje wiele kategorii hoteli w zależności od ich przeznaczenia. Hotele o przeznaczeniu konferencyjnych, biznesowych, w hotelarstwie są klasyfikowane w grupie hoteli miejskich, w której dodatkowo wyróżnia się:
- hotele biznesowe,
- hotele kongresowe,
- hotele apartamentowe

Hotele w dużych miastach obecnie pełnią funkcje zaplecza dla gospodarki i biznesu. Obiekty te zlokalizowane są w centrach miast, bądź na ich obrzeżach, goszczą przede wszystkim klientów podróżujących służbowo, zorientowane na obsługę dużych konferencji, szkoleń i spotkań biznesowych.
Współpracują z nami:
  • Gdańsk Convention Bureau
  • Szkolenia biznesowe, ze sprzedaży, miękkie konferencje