Wyszukiwarka obiektów
rodzaj obiektu
miejscowość

Polityka Prywatności

Data ostatniej modyfikacji: 18.03.2013


POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza polityka prywatności określa cel i sposób gromadzenia, przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników serwisu. Korzystanie z serwisu jest jednoznaczne z akceptacją polityki prywatności.


ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH


Administratorem danych osobowych jest firma Ślimak AMES Spółka Jawna, z siedzibą w Muninie przy ulicy Wspólna 10, o numerze NIP: 7922295705


DANE OSOBOWE


Dane osobowe – zgromadzone w trakcie rejestracji Użytkownika w Serwisie, informacje pozwalające na identyfikację danej osoby fizycznej, przetwarzane przez Serwis w zakresie umożliwiającym nawiązanie, ukształtowanie, zmiany i rozwiązania treści umowy pozwalającej prawidłową realizację Usług, a także innych pod warunkiem uzyskania niezbędnej zgody.


Użytkownik będący osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej, podczas rejestracji w Serwisie podaje następujące dane:

 • login
 • hasło
 • adres poczty elektronicznej

Użytkownik będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobą prawną lub inną jednostką organizacyjną podczas rejestracji w Serwisie podaje następujące dane:

 • imię i nazwisko
 • nazwę firmy
 • adres siedziby firmy
 • adres poczty elektronicznej
 • telefon kontaktowy
 • adres strony internetowej

Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Usługodawcę następujących danych technicznych:

 • adres IP
 • wywołany adres internetowy (url)
 • adres internetowy, z którego Użytkownik przeszedł na strony konferencyjne-obiekty.pl
 • rodzaj przeglądarki, z jakiej Użytkownik korzysta
 • innych informacji transmitowanych protokołem http

Dane osobowe podane przez Użytkownika podczas rejestracji konta są przetwarzane w celach:

 • kontaktu z Administratrem.
 • przesyłania wiadomości systemowych (np. informacje o usunięciu konta lub ogłoszenia).
 • w celach analitycznych i statystycznych – by Administrator mógł stale poprawiać jakość usług swiadczonych w ramach Serwisu i dostosować jego funkcjonalność do Twoich potrzeb.
 • w celu świadczenia Użytkownikowi usług związanych z prowadzeniem i obsługą ogłoszenia w Serwisie.

Podstawą prawną przetwarzania danych wymaganych podczas rejestracji jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, a w zakresie danych podanych podczas uzupełnienia ogłoszenia – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda;


Dane osobowe są przetwarzane w zakresie niezbędnym do świadczenia usług poprzez serwis konferencyjne-obiekty.pl.


Usługodawca może uzależnić świadczenie niektórych Usług od wyrażenia przez Użytkownika dodatkowej zgody na przetwarzanie bądź przekazywanie danych osobowych innym podmiotom, w zakresie niezbędnym do świadczenia Usług. Użytkownik będzie każdorazowo informowany o konieczności wyrażenia zgody na przetwarzanie bądź przekazywanie danych osobowych innym podmiotom.


Serwis nie przekazuje danych osobowych Użytkowników do państw trzecich.


Ujawnienie danych osobowych Użytkownika może nastąpić:

 • na mocy decyzji organu uprawnionego przepisami prawa
 • w celu ochrony praw przysługujących serwisowi

KWESTIE TECHNICZNE


Pliki cookies są wykorzystywane przez Serwis do zbierania ogólnych statystycznych informacji o sposobie korzystania ze stron Serwisu przez Użytkowników. Serwis nie wykorzystuje plików cookies do gromadzenia danych osobowych.


Serwis gromadzi informacje zawarte w logach systemowych (data i czas dodania ogłoszenia, adres IP). Dane te wykorzystywane są w celach technicznych.


PRAWA UŻYTKOWNIKÓW


Użytkownikowi przysługują następujące prawa:

 • dostępu do danych treści oraz żądania ich sprostowania
 • usunięcia danych
 • prawo do przenoszenia danych
 • prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych

POSTANOWIENIA KOŃCOWE


Dostęp do bazy danych osobowych użytkowników ma wyłącznie Administrator serwisu.
Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej wersji na stronie. Użytkownika obowiązuje aktualna polityka prywatności.

W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, regulaminu lub korzystania z serwisu, należy skontaktować się z Administratorem Serwisu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email kontakt@konferencyjne-obiekty.pl

Współpracują z nami:
 • Gdańsk Convention Bureau
 • Szkolenia biznesowe, ze sprzedaży, miękkie konferencje